Strihanie, ohýbanie, viazanie aj zváranie výstuže

Podľa Vašej požiadavky.