Rošty pre vysoké zaťaženie

Rošt je zvarenec z oceľových pásovín: 
a) nosný a lemovací prút 40/5; 50/5; 60/5 … 120/5 mm, priečny prút 15/4 resp. 14/5 mm, oko 30/30 mm a väčšie
b) nosný a lemovací prút 40/10; 50/10 … 100/10 mm, priečny prút 10/10 mm; 12/12, oko 45/30 mm znášajúci zaťaženie i ťažkej nákladnej dopravy.
Rošty sa využívajú na zakrytie kanálov a prielezov, na odvodnenie parkovísk, letísk, benzínových čerpacích staníc, garáží, dielní, rôznych vjazdov a pod. – v miestach kde je na rošty kladené vysoké zaťaženie.
zatazove_rosty
Fv – rovnomerne rozložené zaťaženie v kN/m2
Fp – sústredené zaťaženie pôsobiace na plochu 200 x 200 mm v kN
Údaje v tabuľke platia pre materiál triedy 11 343 resp. 11 373 a veľkosť (svetlosť) oka 30 x 30 mm.