Podlahový rošt oceľový

Podlahový rošt je zvarenec nosného prútu – páska 20/2, 25/2, 30/2, 30/3, 40/2, 40/3, 55/2,5 a priečneho prútu – páska 8/2; 10/2 so základnými okami 30×30, 10/30, 30×15 resp. iných väčších rozmerov napr. 36×36 a pod. Rošty môžu byť lemované do pásky, do „U“ profilu 30/20/2, 35/12/2 alebo bez lemovania podľa požiadaviek odberateľa.

Použitie roštov:
– podlahové kryty plošín, podest a láviek v priemyselnej a energetickej výrobe
– zakrytie kanálov a svetlíkov
– chodníky na mostoch a lávkach
– nájazdové rampy pre bezbariérové vstupy
– schodištia a schodišťové stupne a podesty u oceľových konštrukcií a pod

zatazove_rosty
Fv – rovnomerne rozložené zaťaženie v kN/m2
Fp – sústredené zaťaženie pôsobiace na plochu 200 x 200 mm v kN
Údaje v tabuľke platia pre materiál triedy 11 343 resp. 11 373 a veľkosť (svetlosť) oka 30 x 30 mm.