Roxor bars for stirrups

Príprava roxorových tyčí na strmienka podľa požiadaviek.