Beam profiles

Nosníkové profily prierezov U a I skladom.