logo.gif (2181 bytes)

sekov.gif (3396 bytes)

adresa.gif (3787 bytes)

výroba.gif (1881 bytes)

 

Škrabák na obuv

 

Škrabák na obuv

 

Škrabák na obuv prenosný

 

Škrabák na obuv prenosný

 

Škrabák na obuv odklopný

 

Škrabák na obuv odklopný

TEL. +421 (34) 6546529, 6513001, 6513002    FAX +421 (34) 6513153    E-mail: vyroba@sekov.sk    sekov@sekov.sk